Köparnas marknad

Med fokus på anställdas hälsa

En arbetsgivare har många viktiga skyldigheter till sina anställda. Deras hälsa är en av dessa ansvarsområden och den kan säga ha flera aspekter. Arbetsmiljön Arbetsmiljön är ett område som kan vara väldigt mångfacetterad i sig. Till att börja med är…

Etablera ditt företag på sociala medier

Etablera ditt företag på sociala medier

Sociala medier blir en allt mer populär plats för marknadsföring. Det har skett i takt med att allt fler människor, både i Sverige och internationellt, har fått tillgång till och använder sociala medier. För att etablera ditt företag på sociala…

Delta på mässa för första gången

Företagsmässor kan vara väldigt givande för både stora och små företag. Men det finns mycket planering som måste göras innan för att öka chansen för ett bättre resultat. Här följer några snabba tips för er som aldrig varit på mässa…

Anställa kompetent personal

Att anställa kompetent personal är något som är viktigt för företagen. Mycket beror på vilken typ av tjänst det är fråga om. Vissa arbeten kanske inte kräver någon högre kompetens men är minst lika viktiga för företaget och dess arbete.…

Att sälja i fysisk butik

I dagens moderna tidevarv så säljs mycket av det vi köper via nätet. Men det finns fortfarande fysiska butiker som man gärna besöker. Mycket för att de kanske säljer produkter som inte säljs via nätet. Det kan också vara så…

Hitta bra samarbetspartners

Som företag så är det en stor fördel att hitta bra samarbetspartners. Även om man är duktigt och kan mycket så finns det saker som andra är så mycket bättre på. Som företager så gäller att se vad man kan…

Anordna ett säljande företagsevent

Som företag så gäller det att hitta nya spännande vägar för att kunna sälja sina produkter och tjänster. Att anordna ett säljande företagsevent kanske är något som skulle kunna prova framöver. När det kommer till försäljning så är det alltid…