Köparnas marknad

Anlita konsulter

konsult_

Ibland finns inte den kompetens man söker på företaget och det kan vara värt att ta in extra hjälp utifrån genom att anlita en konsult inom det område man behöver förstärka. 

Ett bra exempel på när detta kan vara bra är till exempel vid offentliga upphandlingar. Dessa är ofta viktiga för företaget då de ger en stadig inkomst under ett par år framöver så det är viktigt att man både vinner anbuden och att de är beräknade så att båda parter tjänar på affären.

Något som en upphandlingskonsult kan bidra med i detta fall är bland annat att sätta upp realistiska mål genom att använda sig av rätt arbetsmetoder under hela processen, det vill säga innan, under och efter upphandlingen. De är också väl insatta i lagen om offentlig upphandling.

En anbudskonsult kan konsten att skriva anbuden kärnfullt och kort men ändå tydligt och lönsamt. M;an måste kunna attrahera en köpare och kunna förmedla detta i texten. Det gäller att se till att affärerna med offentlig sektor även blir lönsamma och har rätt förutsättningar för att bli framgångsrika och det kan vara värt att ta in en expert inom området för att uppnå detta.