Köparnas marknad

Anställa kompetent personal

Att anställa kompetent personal är något som är viktigt för företagen. Mycket beror på vilken typ av tjänst det är fråga om. Vissa arbeten kanske inte kräver någon högre kompetens men är minst lika viktiga för företaget och dess arbete. Det är en investering att anställa folk och det kan vara en av de viktigare investeringar som man gör till ett företag.

Second Opinion

Om det är en viktig roll i företaget som ska bemannas så kan det vara än viktigare med att det blir rätt person för den platsen. Det kan vara en chefstjänst eller annan plats som kanske kräver mer än någon annan plats i företaget. Det kan vara bra att få en andra åsikt om den person som söker tjänsten. Genom att låta andra få komma till tals genom djupgående intervjuer och olika tester så kan man basera sina egna åsikter tillsammans med andras. Man kan då på ett bättre sätt kunna avgöra om det är en lämplig kandidat till tjänsten.

Rekrytering av personal

För att det ska bli ett långsiktigt samarbete så gäller det att rekryteringen av personal blir så bra som möjligt. Som företag så gäller det att vara ute i god tid för rekryteringen. Det kan ta mycket längre tid än vad man beräknat med då man ska leta efter personal. Skapa en kravspecifikation för att få fram vilken typ av person som ni är ute efter. Fråga er vilken typ av person som efterfrågas. Tänk också på arbetsgruppens sammansättning och hur den som anställs kan passa in i den gruppen.