Köparnas marknad

Att hyra istället för att köpa

kontanter

Varför väljer vi att köpa vissa produkter och hyra andra? Detta är något som tycks förändras allt eftersom att både kultur och prisbilder förnyas.

Förr så gick alla på bio för att se på film. Det var helt enkelt inte ekonomiskt möjligt eller praktiskt att äga all den teknik som en biograf hade. Även filmerna själv var enormt dyra att köpa hem själva. Trots att så gott som alla hem idag har så kallade hembiosystem så betyder inte detta att biografgåendet helt har försvunnit. Många går fortfarande på bio för att få den rätta upplevelsen och för att kunna se de senaste filmerna. Biograferna förändras även de för att möta de nya utmaningarna. SF håller i Stockholm just nu att bygga en helt ny superbio med namnet Filmstaden Scandinavia. Biografen kommer att ha nordens första IMAX biograf, ett format med otroligt stor bioduk. Bortsett från detta så kommer det även finnas ett antal vanliga salonger samt ett gäng VIP salonger för mindre sällskap som själva vill se på en film.

Boende är ännu en punkt där man stöter på valet att hyra eller att köpa. Det finns dock ett fall där det är självklart att hyra, tillfälligt boende. När man av någon anledning är ute och reser så finns det ingen anledning att köpa ett hus eller en lägenhet, då gäller istället självklart hotell. Men det är inte bara detta behovet av ett boende utan att köpa som motiverar hotellboendet. Även all den omvårdnad som man får på ett hotell är viktigt för upplevelsen. Det är inte heller ovanligt att vissa bokar in hotellboenden just på grund av detta för att tillsammans med sin partner få en romantisk kväll.