Köparnas marknad

Förbättra försäljningen på företaget

Försäljningen på företaget är på många sätt det centrala arbetet. Säljer produkten eller tjänsten bra är det ju lätt att dra slutsatsen att man gör något rätt, och säljer den dåligt är det klart och tydligt att man gör något fel. Men vad som är rätt och fel är inte alltid enkelt att sätta fingret på. 

I grund och botten finns det tre olika sätt att förbättra försäljningen:

  • Skaffa fler kunder
  • Ta mer betalt per order
  • Få kunder att köpa i högre frekvens

Alla metoder att förbättra försäljningen grundar sig i en av dessa tre grundprinciper.

Fler kunder

Att hitta kunder är något alla företag måste sats på, speciellt i början. Det gäller att identifiera sin målgrupp och förstå hur man bäst når ut till dem. Och som alla säkert insett talar vi ju mer eller mindre om marknadsföring här. Men även om detta är en av de viktigaste aspekterna finns det även mer som kan göras för att få fler kunder.

Ta mer betalt

Att saker och ting förändras i pris är ofta en ren reflektion av tillgång och efterfrågan. Men att bara öka sitt pris utan en anledning är sällan något kunder uppskattar. Samtidigt kan man ändå säga att det absolut går att höja sitt pris, frågan är bara hur man gör detta och behåller nöjda kunder. Detta kan exempelvis vara att få med extratjänster eller liknande. Utveckling av produkten eller tjänsten kan också medföra bra och tydliga anledningar till varför priset höjs.

Högre säljfrekvens

Att få kunder att köpa oftare kan kräva väldigt olika strategier beroende på vilken typ av produkt eller tjänst man säljer. Detta är ett jobb för försäljningschefen på företaget och det finns många goda anledningar att anlita en erfaren person till denna position. Korsförsäljning är en ofta använd strategi, speciellt när man säljer till större företag. Att då få dem att köpa olika tjänster eller produkter till sina olika avdelningar kan ge stort mervärde för båda parter.