Köparnas marknad

Förskottsbetala online?

Den som handlar online har vanligtvis flera olika betalningsalternativ att välja mellan. Dessa har alla fördelar och nackdelar. När det kommer till förskottsbetalning är detta betalningsalternativ överlägset vanligast mellan privatpersoner. Det är ytterst få företag som kräver detta men det förekommer och då främst på mycket små företag.

Förskottsbetalning kan sägas vara den sämsta vägen att gå. Detta åtminstone om förskottsbetalnigen sker via någon väg som inte är med kredit- eller betalkort. Med andra ord kontant eller insättning till bankkonto eller BG/PG. Den som betalat kan aldrig vara säker på att få varan som man betalat för och detta då särskilt när det gäller betalningar till privatpersoner. I en undersökning som marknadsundersökningsföretaget CINT genomfört visade det sig att den största delen (ca 6%) av de som blivit lurad på nätet hade betalat i förskott till en privatperson men inte fått någon vara. Bland de som betalat ett företag och inte fått varan var siffran ca 1%.

Sker betalning med kort är det lättare att spåra betalning och samtidigt kan bankerna i vissa fall ge ersättning för detta. Men det brukar då krävas att en polisanmälan har genomförts.

När det gäller handel mellan privatpersoner är förskottsbetalning extremt vanligt. Även om det finns tjänster på nätet som gör att man som privatperson kan ta betalat via kort så är detta än så länge relativt ovanligt. Det vanligaste är helt enkelt att pengarna ska överföras till ett bankkonto innan varan skickas. Detta gör att köparen alltid tar en risk. En risk som man bör vara medveten om men i många fall erbjuds inte något alternativ. Det man kan göra för att minska risken är att titta efter tecken som påvisar att säljaren inte är seriös. Känner man sig ändå osäker bör ett annat betalningsalternativ väljas. Det finns bland annat tjänster där en tredjepart går in.

Köparen betalar pengarna till tredjeparten och väntar sedan till varan är levererad. När produkten kommit och köparen är nöjd betalas pengarna ut av tredjeparten till säljaren.