Köparnas marknad

Köpa tjänster från andra företag

153515-men-shaking-hands

Man kan inte ha personal för absolut allt på ett företag, det är många gånger betydligt mer effektivt och billigare att faktiskt använda sig av andra företag för att få både det ena och det andra gjort.

Frakt

Det flesta företag har behov av att skicka saker och ting emellanåt, många gånger går det ju alldeles utmärkt att bara skicka saker med posten, men detta är inte alltid fallet. När en situation uppstår då man måste skicka något betydligt med brådskande är det väldigt praktiskt att köpa denna tjänst från ett företag som UPS, som kan leverera dessa viktiga paket världen över.

Städning

Endast stora företag behöver egentligen anställa sina egna städare, på de flesta arbetsplatser finns kommer det sällan att behövas städas mer än någon gång varje vecka. På riktigt stora företag kan städare jobba som heltidsanställda för att de inte hinner med att städa alla kontor på en och samma dag, mycket för att denna städning ju helst inte ska ske medan de andra anställda faktiskt måste jobba.

Säkerhet

Säkerhet är alltid en viktig fråga när det kommer till företag, speciellt för större företag. Men igen är detta sällan något som företag ordnar själv, det är mycket vanligare att man överlåter detta till företag som Securitas, de tillhanda håller tjänster som kameraövervakning, stöldförebyggande åtgärder, systematiskt brandskyddsarbete, ronderande väktare, larm och mycket annat beroende på vilket segment man bedriver sin verksamhet inom. Detta är ofta en mycket mer ekonomisk lösning än att anställa sin egen säkerhetspersonal.