Köparnas marknad

Med fokus på anställdas hälsa

En arbetsgivare har många viktiga skyldigheter till sina anställda. Deras hälsa är en av dessa ansvarsområden och den kan säga ha flera aspekter.

Arbetsmiljön är ett område som kan vara väldigt mångfacetterad i sig. Till att börja med är det viktigt att aspekter som luften och temperaturen håller de krav som ställs och ingen riskerar att bli sjuk bara för att vistas på arbetsplatsen. Men det finns också sociala aspekter av arbetsmiljön och medan ett stort mått av detta ligger på arbetsgivaren, måste ju självfallet alla på arbetsplatsen vara delaktig i att bidra till en mer positiv arbetsmiljö rent socialt.

Säkerhet är också en stor del av hälsan på en arbetsplats. Ju fler potentiella risker det finns desto viktigare är det också att se över säkerheten. En byggarbetsplats kommer ju ha betydligt strängare krav på detta än något som en kontorsmiljö. Men det finns också sådan som alla arbetsplatser har gemensamt, som brandsäkerhetsutrustning, förstahjälpenutrustning och liknande. Och medan det inte är ett krav är det väldigt bra att även utrusta arbetsplatsen med en hjärtstartare. De finns i flera varianter, men för att vara så säker som möjligt kan det vara bra att skaffa en halv- eller helautomatisk. På så sätt kan vem som helst använda den utan stor risk för misstag.