Köparnas marknad

Nya innovativa lösningar för företaget

Environmental-friendly-business-people

Som företag så kan det vara viktigt att man hänger med i utvecklingen och framförallt är miljömedveten. Det finns många käpphästar som man kan snubbla på och det gäller att man konstant tittar på nya innovativa lösningar som kan förbättra företaget. Inte bara miljömässigt utan även för för de anställda och företaget i stort.

Företagets miljöarbete

Miljöanpassning är på mångas läppar nu för tiden och det är inte en dag för tidigt att påbörja detta för de flesta företagen. Vår jord är den enda vi har och om alla hjälps åt så kan det finnas möjligheter till förändringar. Parans är ett företag som har tagit fram ett sätt att nyttja solens resurser när det kommer till belysning. Med hjälp av fiberoptik och en armatur med en hybridteknik som gör att man får naturligt inomhusljus i de lokaler man önskar detta. På detta sätt så kan man sänka energikostnaderna för belysning i företagets lokaler.

Det finns många sätt som man som företag kan arbeta för att både förbättra arbetsmiljön omen också att tänka på den miljö som vi har runt omkring oss. Att skapa en miljöpolicy kan vara tillhjälp för likaväl stora som små företag. Vill man göra detta på ett bra och strukturerat sätt så finns det hjälp att få från en färdig formulerad miljöpolicy som naturvårdsverket har tagit fram. Denna är framtagen speciellt för mindre företag men kan vara en bra början för alla som vill förbättra för sitt företag.