Köparnas marknad

OEE-System

1644722-man-and-machine

Alla företag och verksamheter som har någon form av produktion har säkert stött på begreppet OEE men kanske inte riktigt vet vad det är. 

OEE är ett engelskt begrepp och står för Overall Equipment Effectiveness, på svenska brukar man även använda sig av UTE, Utrustningens Totala Effektivitet, eller TAK, som står för Tillgänglighet, Anläggningsutbyte, Kvalitetsutbyte.

Dessa handlar alla om att kunna mäta produktionseffektivitet och det gör detta genom TAK-formeln, en matematiskt formel som ser ut på följande vis:

Tillgängligheten är hur stor andel av den planerade drifttiden som används till produktionen.

Anläggningsutbytet är utebliven produktion då en maskin inte körs i det optimala tempot.

Kvalitetsutbytet är hur står andel av det som producerats måste antingen slängas eller omarbetas.

T = (planerad tid – stopptid) / planerad tid

A = verklig produktion / ((planerad tid – stopptid) / planerad tid * maximal produktion)

K = (verklig produktion – kasserad produktion) / verklig produktion

TAK = T * A * K

Företag som Axxos tillhandahåller system som kan öka detta värde genom att ta reda på var det finns möjligheter till förbättringar och genom automatiserade processer som tar upp mindre tid än när de måste skötas av arbetarna själva.

Detta mätsystem utvecklades först på 60-talet av Seiichi Nakajima, som även skrev en bok i ämnet. Redan från början var man dock noga med att påpeka att detta inte var ett absolut mätresultat och att det bäst användes för att identifiera områden där man kunde effektivisera produktionen och hur man bäst gjorde detta.

OEE har kvalitéer som geometriska medelvärden och straffar därför spridningsmått i underkomponenter. Till exempel, om två komponenter arbetar på 20% respektive 80% ger detta ett medelvärde på endast 16%, men om de arbetar på 50% respektive 50% ger det ett medelvärde på 25%. Asymmetriska kostnader associerade mer en eller flera komponenter kan därför ge en mindre relevant modell.

OEE används idag flitigt av många olika typer av branscher och verksamheter till stora fördelar för både företag och anställda.