Köparnas marknad

Offentlig upphandling

offentlig upphandling

När offentliga verksamheter, så som kommuner, myndigheter eller regioner, ska köpa in varor eller tjänster externt behöver de gå igenom något som kallas offentlig upphandling. Det bygger på ett EU-direktiv om hur inköp ska gå till och att man inte får favorisera leverantörer från det egna landet eller trakten. Det finns ett regelverk kring hur en offentlig upphandling ska gå till.

Specialister inom området

Om du har ett företag och vill börja sälja dina produkter eller tjänster till offentlig verksamhet, behöver du vara påläst på hur det upphandlas. Många väljer också att ta hjälp av specialister inom offentlig upphandling. De har tidigare erfarenhet av detta, vet precis hur det ska gå till och hur processerna fungerar.

Varför har man då offentliga upphandlingar?

Det är av olika anledningar som man har offentliga upphandlingar, bland annat för att så effektivt som möjligt använda våra skattemedel så att vi får ut det mesta från dem. Efter Sveriges inträde i EU ville man införa en större rörlighet och genom offentlig upphandling menar man att det efterföljs. Man vill även främja konkurrensen så att alla inom EU ska ha samma möjligheter och hjälpa de som vill göra affärer med stat och kommun.

Konkurrensverket

I Sverige har vi en myndighet som säkerställer att lagarna inom bland annat offentlig upphandling följs. Det gör att det är enkelt att läsa mer om offentliga upphandlingar och hur de bör gå till. Du hittar även länkar om lagar och förordningar i ämnet.

Om du ämnar göra en offentlig upphandling kan den här sidan vara bra att spara ned som ett bokmärke på din dator så att du lätt hittar information som du söker. När du läst in dig på ämnet kommer du vara väl förberedd för vad som väntar dig. Det är bra att vara uppdaterad på lagar och regler samt alla de ord som man specifikt använder inom ämnet offentliga upphandlingar.